etusivu
aivot

NLP eli Neuro-Linquistic-Programming. 'Neuro' liittyy neurologiaan, 'Linguistic' liittyy lingvistiikkaan eli miten käyttämämme viestintä vaikuttaa niin meihin itseemme kuin toisiin ihmisiin, 'Programming' liittyy osaamiseen, jolla voit muuttaa esimerkiksi ajattelu- tai käyttäytymismalleja - eli kuinka mieltä voi ohjelmoida.

Nlp on eräänlaista mentaalivalmennusta, eli mielen ohjelmointia. Mielen ohjelmoinnilla voimme hallita ja valita ajatuksemme ja uskomuksemme. Meidän ei ole pakko ajatella tietyllä tavalla, etenkään negatiivisella tavalla. NLP tarjoaa tehokkaat menetelmät mallintaa ajatus-, toiminta- ja kokemusmaailmaamme, ja kääntää ja suodattaa ikävätkin asiat myönteisiksi. Sillä voidaan parantaa ajattelumalleja, sekä ymmärtää paremmin kuinka sisäiset ajattelumallit vaikuttavat ihmiseen, sekä kuinka niihin vaikuttamalla voidaan saada aikaan positiivia tuloksia elämän eri osa-alueilla. NLP on yksi merkittävimmistä ja tehokkaimmista menetelmistä itsensä kehittämisen ja valmennuksen kentällä. Sillä voidaan muuttaa negatiivisia ajattelumalleja ja ajatuksia positiivisiksi ja näin ollen saada parempia tuloksia työelämässä kuin myös urheilusuorituksissa. Vaikkakin Suomessa vielä mentaalivalmennus on usein vieras käsite, niin se alkaa tulla myös Suomessa entistä tutummaksi kansalle, koska sillä voidaan saada tehokkaita tuloksia aikaan ja sitä käytetäänkin jo paljon etenkin urheilijoiden kuten golffareiden keskuudessa saadakseen parempia tuloksia. Suurimmat mentaalivalmennuksen asiakasryhmät ovat johtajat, yrittäjät, liike-elämän ammattilaiset, huippu-urheilijat sekä menestyvät ja onnelliset ihmiset, jotka haluavat tutustua lisää mielen mahdollisuuksiin.

Käytän NLP-tekniikkaa hyväksi Personal trainer palveluissa mentaalivalmennuksessa. Olen saanut sillä jo hyviä ja mielenkiintoisia tuloksia aikaan. Tervetuloa kokeilemaan!